ห้องพัก Standard

รายละเอียด

ห้องพัก Standard พักได้ 2 ท่าน /พร้อมอาหารเช้า บริการเตริงเสริม 700 บาท รวมอาหารเช้า

ราคา 3500 - 4000 บาท